Skip to content
Menu
5-geur-lijnen

FAQ


Wat is een STAK precies?
Een STAK staat voor Stichting Administratie Kantoor. De Fenix Food Factory B.V. heeft een deel van haar aandelen aan de Stichting Administratiekantoor FFF geleverd. Deze aandelen zijn omgezet in certificaten, die alleen recht geven op dividenduitkering. Zo blijf alle zeggenschap bij de Fenix Food Factory B.V., maar kan de dividenduitkering toebedeeld worden aan de certificaathouder.

Wat is het verschil tussen crowdfunding en het kopen van een certificaat?
Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij ondernemers, stichtingen maar ook particulieren een beroep doen op de crowd om hun kredietbehoefte ingevuld te krijgen. Dit kan door middel van een donatie, lening, beloning, aandelen of via certificaten. Het kopen van een certificaat is dus een vorm van crowdfunding. De Fenix Food Factory heeft ervoor gekozen om een crowdfunding op te zetten waarbij men een stukje Fenix Food Factory kan kopen.

Hoe werken certificaten?
Lees hiervoor ook ‘Wat is een STAK?’. Door het certificeren van aandelen wordt het economisch eigendom en het stemrecht van een aandeel gescheiden. Het stemrecht blijft verbonden aan het aandeel en het economisch recht komt bij het certificaat te liggen. Door een certificaat te kopen heb je dus wel recht op het dividend dat wordt uitgekeerd en je hebt het recht om je certificaat te verkopen, maar je kunt het stemrecht van het aandeel niet uitoefenen.

Hoeveel certificaten worden er precies uitgegeven?
8.000 certificaten van EUR 50,00 per certificaat.

Wordt er winst uitgekeerd? En zo ja, wanneer?
De reden van deze campagne is jullie als het goed is bekend, daarom zal er voorlopig geen dividend worden uitgekeerd. Het bestuur kan op ieder moment besluiten of en welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend. Hier zullen we jullie dan van op de hoogte brengen.

Wat zijn voordelen van eigenaar zijn?
Naast tegenprestaties behorende bij je inleg, voeg je de daad bij het woord met je support van je favoriete versmarkt en smeltkroes van ambachten. Meebouwen aan de enige onafhankelijke lokale versmarkt zonder subsidie binnen de stadsgrenzen. Kortom samen sterker door strijd. Daarnaast hopen we natuurlijk allemaal dat het certificaat ook meer waard wordt.

Op basis waarvan zal door het bestuur worden bepaald of er vanaf 2022 dividend wordt uitgekeerd?
Het bestuur besluit op basis van de volgende factoren: Is er winst gemaakt? Is de liquide positie voldoende voor het uitkeren van dividend? Zijn er investeringsplannen waar we het geld aan willen besteden? In het kort kan hierover gezegd worden dat het bestuur het streven naar een hogere waarde van de certificaten voor het streven naar een dividenduitkering stelt. Het bestuur zal dus ook niet zo snel besluiten tot het uitkeren van dividend als er plannen zijn die een goede investering zijn.
Gedachte hierachter is ook dat een goede investering van de winsten hopelijk zal leiden tot een hogere waarde van de certificaten. Indien er geen toekomstplannen zijn voor de besteding van de winsten dan zal het bestuur sowieso dividend uitkeren.

Wat is mijn certificaat precies waard?
1 Certificaat heeft een waarde van EUR 50,00. U kunt meerdere certificaten in één keer kopen.
Wordt mijn certificaat meer waard?
Dat weten we niet. Je certificaat kan meer waard worden, de waarde kan hetzelfde blijven, maar je certificaat kan ook in waarde zakken. Uiteraard hopen wij, net zoals jij, dat de waarde stijgt. De kans dat je certificaat op korte termijn heel veel meer waard wordt vinden we echter erg onwaarschijnlijk. Indien je op de korte termijn veel winst wil maken, dan adviseren we je om je geld ergens anders in te investeren.

Wat kan ik doen om te zorgen dat mijn certificaat meer waard wordt en/of dat ik meer dividend ontvang?
Dat is een goede vraag! Frequent boodschappen en een hapje en een drankje komen doen is hiervoor natuurlijk een belangrijke basis. Ambassadeur middels mond tot mondreclame is het meeste duurzaam en mocht je baas op zoek zijn naar een leuk bedrijfsuitje? Denk dan eens aan onze zolder waar we proeverijen en workshops kunnen faciliteren met mooie happen en dranken met uitzicht op de skyline van Rotterdam.

Voor welk deel ben ik eigenaar?
Indien je voor EUR 500,- certificaten van aandelen hebt gekocht, dan ben je voor 0,02% eigenaar, bij EUR 2500,- aan certificaten ben je voor 0,1% eigenaar.

Kan ik mijn certificaat verkopen?
Momenteel niet. Op termijn zullen wij een online forum oprichten waar de verkoop van certificaten gefaciliteerd en toegestaan zal worden. Via het online forum kunnen potentiële kopers en verkopers dan met elkaar in contact komen en onderling eventueel tot een afspraak komen. Daadwerkelijke aan- en verkoop dient vervolgens via de rekening van Stichting Administratiekantoor Fenix Food Factory te lopen, anders is de transactie niet geldig. De stichting dient namelijk een register bij te houden van certificaathouders en we willen fraude met certificaten voorkomen. De administratieve kosten voor het verhandelen van een of meer certificaten voor een certificaathouder zullen ongeveer €10,- zijn. Besef wel dat er geen enkele garantie is dat je je certificaat kunt verkopen, of meer certificaten kunt kopen. Er dient in deze gevallen ook altijd iemand te zijn die respectievelijk een certificaat wil kopen, of wil verkopen. Daarnaast kan het zijn dat je niet wil verkopen voor de prijs die de ander biedt, of niet wil kopen voor de prijs die de ander vraagt.

Heb ik ook zeggenschap?
Nee, alle zeggenschap blijft bij de eigenaren van de Fenix Food Factory. Om dit te waarborgen vormen de eigenaren van de Fenix Food Factory het bestuur van de STAK. Jij kunt gebruik maken van de ambachtelijke lusten zonder de lasten.

Loop ik risico door een certificaat te kopen?
In het informatiedocument (betreft info document AFM) staan veel van de risico’s beschreven, zorg dat je dit goed doorneemt. In het algemeen kan gezegd worden dat je door te investeren de kans loopt om dit geld te verliezen. Zorg dat je nooit geld investeert dat je niet kunt missen.

Wie zijn de eigenaren en wat is de structuur van de Fenix Food Factory?
De Fenix Food Factory B.V. bestaat uit 3 eigenaren: Marijke Booij van Booij Kaasmakers, Tsjomme Zijlstra van de Kaapse Brouwers en Jordy Klootwijk van Jordy’s Bakery. De Fenix Food Factory zelf is natuurlijk niet compleet zonder onze overige ondernemers.

Wat gaan jullie met het geld doen?
Dat hangt af van hoeveel geld we gaan ophalen. Een deel is bedoeld om het gat dat door corona is ontstaan te dichten. Ook zouden we de FFF graag af willen maken. Denk hierbij aan ons terras, evenementenruimte en aankleding. Hier gaan we jullie natuurlijk over informeren.

Ik wil jullie graag helpen, maar ik hoef geen certificaat. Kan dat?
Allereerst, wat tof dat je ons wilt helpen! Je kunt ons ook helpen zonder certificaat. Dit kun je doen door een bedrag naar keuze te doneren. Dat doe je hier op de pagina Direct Doneren.

Ik wil jullie graag helpen, maar ik hoef er geen cadeautje voor te krijgen. Hoe kan ik dit aangeven?
Stuur ons een mailtje op info@fenixbaas.nl ovv je naam en certificaatbedrag. Dan maken we het in orde.

Waarom hebben jullie het geld nodig?
Als eerste om onze financiële basis weer aan te vullen en financieel gezond te worden. We moesten noodgedwongen verhuizen waardoor onze onderhandelingspositie niet sterk was op de enige vrije locatie op de Kaap. We hebben een 10-jarig huurcontract afgesloten tegen commerciële huurprijs en ruim 500.000,- moeten investeren om in de ruimte een versmarkt met zitplaatsen mogelijk te maken. Het plan was om op 31-januari-2020 de deuren te sluiten op de oude locatie en op 1-februari-2020 de deuren op de nieuwe locatie. Echter de verbouwing liep uit, Corona kwam erachteraan en zodoende zijn we al met al 17-mei-2020 beperkt opengegaan zonder overheidssteun ondanks volledige overname personeelsbestand en concept. 2020 tot op heden hebben we zodoende niet op volle kracht kunnen draaien en ruim 60% van onze collega`s moeten bedanken voor hun bijdrage. Al met al hebben we een aantal investeringen uitgesteld. We willen onze mooie versmarkt graag afmaken. Denk aan een stukje aankleding, terras, meubilair etc. Hierop kunnen we ook weer de focus terugbrengen naar onze missie: Het zijn van een dagelijkse lokale versmarkt en het exploiteren van kleinschalige en creatieve horeca binnen de stadsgrenzen en eindelijk starten met dat wat we op 1-februari-2020 van plan waren.

Krijgen jullie geen overheidssteun?
Nee, wij vallen helaas precies tussen wal en schip. Op de vorige locatie hadden we alles ondergebracht in de Stichting Fenix Food Factory. Voor de nieuwe locatie moesten we een huurcontract van 10 jaar tekenen alsmede 1530m2 in 476m2 inpassen. Om die reden is er gekozen om de Fenix Food Factory onder te brengen in een bv-constructie en een verbouwingslening en overbruggingskrediet aan te gaan. De verbouwing van onze nieuwe locatie liep flink uit waardoor we de deuren pas in corona tijd konden openen. Om die reden hebben wij geen cijfers vanuit de BV die we kunnen overleggen voor de zogenaamde referentieperiode en krijgen wij geen overheidssteun. Geen NOW en geen TVL. Door driedubbele pech (de verhuizing, verbouwingsperikelen en corona) is onze financiële basis erg mager geworden. We leven nog, maar we kunnen simpel gezegd wel een vetje op onze botten gebruiken, zodat we de komende jaren stevig en gezond verder kunnen op de Kaap.